Hearts of Iron 4 Hileleri

HoI4 Hilelerini (Konsol Komutlarını) bulabilirsiniz.

Hearts of iron 4 Hileleri

HoI4 Hileleri
HoI4 Hile kodlarını yazabilmek için; üzerinde é,” karakterlerinin olduğu tuşa veya SHIFT+2 tuşlarına basarak konsolu açabilirsiniz. Hileler ile ilgili birkaç detayı söyliyelim. Parantez içinde olanlar da aynı işlevi görür. Mesela; instantconstruction (ic) şeklinde verdiğimiz komudu; instantconstruction veya ic şeklinde yazmalısınız. İkisini de yazmayın. Aynı zamanda mikatarı gibi şeyleri yazarken büyüktür/küçüktür işaretlerini, parantez kullanmayın.

manpower [Miktar]
Yazılan miktar kadar kadar insan gücü ekler

pp (fuhrer_mana,political_power) [Miktar]
Yazılan miktar kadar politik güç ekler.

instantconstruction (ic)
İnşaat projeleri anında tamamlanır.

add_equipment(ae) [] []
Yazılan  miktar kadar ekipman verir.

add_latest_equipment []
Son seviye ekipmanlardan yazılan  miktarda verir.

building_health(bhealth) [] [] [] []
Seçilen binaya can verir.

morehumans(humans) [sayı]
ülkenize insan ekler. 

ai
Yapay zekayı açar veya kapatır.

ai_accept(yesman)
yesman modunu açar, ne teklif etseniz kabul eder.

nu (miktar)
Yazılan  miktar kadar ulusal birlik verir.

instant_prepare
Hazırlanan tüm deniz işgallerinin hazırlığı biter uygulumaya geçer.

Focus.AutoComplete
Odaklar hızlı şekilde biter.

allowdiplo (adiplo,nocb)
Tüm diplomatik seçenekler kullanıma açılır.

xp [Miktar]
Yazılan  miktar kadar ordu, gemi ve uçak tecrübesi alırsınız.

annex [Hedef Ülkenin Tag’i]
Tag’i yazılan ülke sizin olur.

winwars
Tüm savaşları kazanırsınız.

whitepeace (wp) [<Ülke Tag’leri>]
Ülke tagı yazılan ülke/ülkelerle beyaz barış yaparsınız.

massconquer (massc)
Toplu fetih kodu.

deleteallunits (delall)
Tüm birlikleri yok eder.

teleport (tp) [<Şehir ID’si>]
Seçilen birliği ID’si yazılan şehre ışınlar.

event [Olay ID’si] [Hedef Ülkenin Tag’i]
İstenilen olayı gerçekleştirir.

add_opinion [Hedef Ülkenin Tag’i]
Tag’i yazılan ülke ile ilişkinizi  güçlendirir.

tag [Hedef Ülkenin Tag’i]
Tag ger , ile artık Almanya’yı yönetmeye başlarsınız.

fow (debug_fow) [<Şehir ID’si> İsteğe bağlı]
Sisi kaldırır, herşey görünür olur. Şehir ID’si yazarsanız sadece o şehrin üzerindeki sisi kaldırır.

add_core [<Şehir ID’si>]
ID’si yazılan şehre core ekler.

remove_core [<Şehir ID’si>]
ID’si yazılan şehirden core’unuzu siler.

setowner [Hedef Ülkenin Tag’i] [Eyalet ID’si]
ID’si yazılan ülkenin ID’si yazılan eyalete sahip olması sağlanır.

setcontroller [Hedef Ülkenin Tag’i] [<Şehir ID’si>]
ID’si yazılan ülkenin ID’si yazılan şehri kontrol etmesi sağlanır.

research [Sıra ID’si veya all]
Bir sıradaki veya sıradaki tüm teknolojileri araştırır.

research_on_icon_click
Araştırma ağacında araştırmaya tıkladığınız an araştırır.

threat [Tehdit Miktarı]
Oyuncunun tehdit miktarını gösterir/yazılan miktar kadar arttırır.

civilwar [İdeoloji] [Hedef Ülkenin Tag’i]
İç savaş çıkartır.

theatersrebuild(trebuild)
Dünyadaki savaş alanlarını(theater) tekrardan yaratır. Tüm emirler silinir.

fronts
Yabancı cephelerin görünürlüğünü açıp kapar.

traderoutes
Ticaret yollarının görünürlüğünü açıp kapar.

debug_nuking  
Her bölgeye atom bombası atabilmenizi sağlar.

reloadsupply(relsup)
İkmal sistemlerini yeniden yapar.

nomapicons
Harita ikonlarını açıp kapatır. (şehir adları, askerler vb.)

nextsong
Çalan şarkıyı değiştirir.

research_on_icon_click
Teknoloji ağacında teknolojiye tıkladığınız anda o teknolojiyi araştırır.

testevent [] []
Bir olayın olmasını sağlamadan sadece test eder.

resign
Oyundan istifa edersiniz. Skor ekranını görmenizi sağlar.

add_interest [<Ülke Tag’ı>]
Seçtiğiniz ülkeyi ilgi alanınıza ekler.

remove_interest [<Ülke Tag’ı>]
Seçtiğiniz ülkeyi ilgi alanınızdan çıkartır.   

observe(spectator)
Hiçbir ülkeyle oynamazsınız, sadece bir gözlemci olursunuz.

ai_invasion
Yapay zekanın çıkarma yapabilmesini açıp kapar.

version
Oyun versiyonunuzu gösterir.

debug_nogui
Arayüzü açıp kapatır.

moveunit [Birlik ID’si] [Şehir ID’si]
Bir birliği bir şehre yollar.

spawn [] [<Şehir ID’si>] []
Bir şehirde birlik ortaya çıkartır.

reloadweather [Rastgele bir sayı]
Hava durumunu değiştirir.

weather
Hava durumunu açıp kapatır.

goto_province [Şehir ID’si]
O şehri merkeze alır.

goto_state [Eyalet ID’si]
O eyaleti merkeze alır.

3dstats
3D istatistikleri açıp kapatır. (FPS ve birkaç şeyi gösterir.)

pp
1000 politik güç ekler.

add_party_popularity [<İdeoloji>] []
Parti popularitesini değiştirir.

set_ruling_party [<İdeoloji>]
Ülkenin yönetici partisini değiştirir.

Focus.NoChecks
Focuslar için gereklilikleri kapatır.

nuke []
Belirtilen miktarda nuke’a sahip olursunuz.

Hearts of iron 4 Hileleri 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: